Canh chay của nhà chùa Bắc Kỳ

Đây là món canh chay của nhà chùa Bắc Kỳ, canh rau cải và rau tập tàng nấu chay với đậu phụ không rán và nước, bột nêm chay.

Dzưng tôi cứ làm đồng nước canh bằng thịt bò hầm cho chắc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s