Giống Bác, thích ở nhà gỗ, dạo vườn to, ăn uống thanh đạm

cá ngừ Úc/mackerel sốt “kề tua”, “lước” mắm và tiêu.

Cá ngừ mua dzề, ướp muối tiêu rồi nướng trên BBQ cho nó chảy nước tanh đi rồi mới sốt “kề tua” đó nha.

Hồi xưa, ở chợ quê, người ta nướng sẵn cá biển, chỉ việc mua về sốt cà chua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s