Đùi “gừ” rim nước dừa miền Nam

Siì tép Nhứt, không có gì khác công thức, trừ việc không dùng bột nghệ mà dùng nghệ tươi, các thứ tỏi sả ớt đều được xay nhỏ.

Tôi nói, “tồng pào” miền Nam nghe rõ không…

Tôi hết sức đồng ý việc dùng sữa tươi, chứ không hoàn toàn dùng sữa dừa, của “tồng pào”.

Nếu chỉ dùng toàn sữa dừa thì nó sẽ rất ngậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s