Eggless coconut cake

Khay nướng bánh xin được của bầm anh Tùng.

Mỗi lần dùng lại nhớ đến bu, một người baking vĩ đại nhất hành tinh. Cái bánh Ginger Fluff Sponge của bu làm, chef chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ chào, vì texture của nó quá hoàn hảo.

Đây là loại bánh rất khó làm chuẩn về texture.

Eggless coconue cake 1 copy

Eggless coconue cake 2 copy

Eggless coconue cake 3 copy

Eggless coconue cake 4 copy

Recipe:  http://veggieplatter.blogspot.com.au/2012/03/eggless-coconut-cake.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s