Nộm sách bò

Bóp sách bò với tiêu muối gừng rượu gạo trước khi luộc, luộc chắc dưới bảy phút, không quá mười phút.

Sách bò cũng như lòng nói chung, chỉ cho vào khi nồi nước sôi sùng sục, khác với luộc gà thì cho vào nồi nước lạnh.

Sách bò của Úc rất sạch, tớ luộc thường dưới bẩy phút bắc ra, cho ra khỏi nồi ngay, để nguội rồi thái ngang thớ, thật mỏng.

Rau răm, một loại cắt siêu nhỏ bóp với sách bò, còn lại để vài cái trang trí lên trên.

Nước trộn nộm thì tớ cho cả gừng tỏi, vừng trắng giã hai loại, một loại giã mịn trộn vào nộm, một loại giã to to để rắc lên trên trông cho nó rê.

Trong nộm này tất có hành Tây thái mỏng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s