Bún bò mần bằng Ozzy Scotch fillet

Gô và bố Gô mê bún bò Nam Bộ lắm, trừ cái sự rắc lạc. Bún bò mần bằng Ozzy Scotch fillet nên càng ngon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s