Tên món ăn mà nghe như “chiện Trưởng” Kim Rung

Nấu ăn toàn thư, Nguyễn Thị Phụng, Nhà xuất bản Trẻ 1995

Ví rụ tên món ăn này là Hồng Ngư Phá Trinh thì mình còn “hỉu” được, chứ Hồng Ngư Phá Tuyết thì “trịu” không “hỉu” ̣được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s