Vẫn tiếp tục sưu tập cookies cutter các hình khác nhau

Những hình rõ ràng vuông thành sắc cạnh vào ảnh dễ đẹp hơn các hình cây thông Noel hay Teddy bear.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s