Easy Sponge Cake (Serve 6-8)

Recipe: http://wp.me/p2Pd0c-1P

Tất nhiên là trong receipe nó không nói cho biết là khi oánh trứng và đường với nhau, phải vặn máy lên số mười.

Phải fold up bột vào ngay khi vừa oánh trứng đường xong trước khi các lỗ không khí không biến mất.

Waiting for sponge cake to cool down to put jam-whipped-thicken-cream-frosting inside before being able to eat them is mental torture for me…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s