Nhuộm xôi bằng raspberry / Colouring sticky rice with raspberry

Trông raspberry màu đó, nhưng mình có cảm giác xôi sẽ không màu đỏ mà có thể tím. Mai sẽ biết màu gì.

raspberry sticky rice3 copy

raspberry sticky rice2 copy

Tuyệt nhiên không có mùi raspberry, dzưng màu lãng mạn, không thích. Thích màu cờ Đảng CSVN quang vinh muôn năm cơ cơ cơ nhá nhá nhá.

After raspberry, stick rice has mauve colour.

raspberry sticky rice1 copy

Đã tầm ra loài hoa edible nhuộm xôi màu xanh da trời, dzưng phải rảnh để truy tầm mua nó. Sẽ tiếp tục truy tầm loài hoa edible nhuộm xôi ra thành màu cờ Đảng đó nha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s